Podziel się linkiem:  

Podatki

Tax Year
5 kwietnia 2008 r. skonczyl sie rok podatkowy 2007/2008, który rozpoczął się 6 kwietnia 2007 roku.
Jeżeli mamy dochody tylko z tytułu umowy o pracę, całość formalności podatkowych załatwi za nas nasz pracodawca i urząd skarbowy (Inland Revenue). Jeżeli kończymy pracę u jednego pracodawcy przed końcem roku podatkowego, wystawia nam on formularz P45, który jest potwierdzeniem zarobków i podatków, zapłaconych do danego momentu. Formularz P60 to końcoworoczne podsumowanie wszystkich zarobków i zapłaconych podatków. Formularz ten może byc potrzebny do starania się o zwrot zapłaconego podatku - w przypadku powrotu do Polski (o zwrot podatku mozna sie ubiegac 6 lat wstecz).
Posiadając kartę CIS jest się na statusie samozatrudnionego. Pracodawca odciąga z pensji podatek (tax) i ubezpieczenie społeczne ( National Insurance Contribution ). Za kwoty potrącone z wypłat otrzymujemy od pracodawcy specjalne vouchery. Stanowią one dowód opłacenia podatku i przy zeznaniu rocznym będziemy rozliczać się z HM Revenue&Customs za pomocą tych vocherów.

Od 1 kwietnia 2008 r. w Wielkiej Brytanii obowiazuja dwie stawki PIT - 20 i 40 proc. Zastapily one dotychczasowe trzy stawki, wynoszace 10, 22 i 40 proc.

Wyszyscy obywatele Wielkiej Brytanii, mieszkający na terenie Anglii muszą odprowadzać do skarbu państwa pewne podatki. Dotyczy to również obywateli polskich przyjeżdżających do pracy w Anglii. Każdy, przebywający w Anglii dłużej niż 6 miesięcy w danym roku podatkowym jest zobowiązany do odprowadzania podatku od swoich zarobków. Istnieją również inne okoliczności zmuszające do płacenia podatku w Anglii, więc najlepiej będzie jeśli przed wyjazdem do pracy w Anglii, udasz się do swojego Urzędu Skarbowego celem zasięgnięcia odpowiednich informacji.
Również po przyjeździe do Anglii warto zasięgnąć porady i skontaktować się z angielskim odpowiednikiem polskiego urzędu skarbowego, czyli Inland Revenue Office. Adres i telefon najbliższego biura łatwo znajdziesz w książce telefonicznej lub uzyskasz od swojego pracodawcy.

Obowiązek płacenia podatku spoczywa również na osobach nie będących rezydentami, ale pracujących w Anglii. Wszelkich informacji można uzyskać w centrum informacyjnym dla takich osób, pod numerem telefonu 0845 070 0040. W większości przypadków, podatki i składkę na ubezpieczenie społeczne będzie nam potrącał nasz pracodawca od kwoty brutto naszego wynagrodzenia.

Od roku 2007, obowiazuje porozumienie pomiędzy Polską a Wielką Brytanią o unikaniu podwójnego opodatkowania, które oznaczać będzie, że podatek od swoich zarobków będziemy płacili tylko raz, w Anglii. W Polsce nie będzie nam naliczane żadne wyrównanie, tak jak to ma miejsce w tej chwili. Do tego czasu, zgodnie z prawem, podatek zapłacony przez nas w Wielkiej Brytanii jest tylko zaliczką na poczet podatku płaconego w kraju. A w kraju, wiadomo, najwyższy próg podatkowy i 40% od naszych zarobków trzeba grzecznie oddać fiskusowi.

Warto też wiedzieć, że przebywając i pracując w Anglii dłużej niż 6 miesięcy, możemy się starać o nadanie tzw. statusu rezydenta podatkowego w Zjednoczonym Królestwie. W takim wypadku, mimo iż jesteśmy obywatelami Polski, podlegamy prawu podatkowemu Wielkiej Brytanii i tylko tam rozliczamy się z podatku dochodowego, w Polsce nie płacąc już ani grosza. W takim wypadku warto również wymeldować się w Polsce.

W Anglii wysokość podatku dochodowego zależy od wynagrodzenia za pracę, dodatków do tego wynagrodzenia oraz innych dochodów uzyskiwanych na terenie Wielkiej Brytanii (np. rent i emerytur, odsetek, dywidend itp.). Wpływ na podatek będzie miało również ubezpieczenie medyczne lub na życie płacone przez naszego pracodawcę (będzie naszym przychodem) i kilka innych czynników składowych.
W roku 2007/2008 przedstawiało się to następująco:
Progi podatkowe w Anglii 2007/2008
0 do 5225 GBP -kwota wolna od podatku
5226 do 7455 GBP -10%
7456 do 39825 GBP - 22%
39826 i wiecej GBP - 40%

Podatek VAT wynosi na terenie Wielkiej Brytanii, a więc co za tym idzie, również Anglii 17,5%, przy czym nie jest on nałożony na niektóre dobra, np. ubrania dziecięce czy czynsz. Płacimy go na takiej samej zasadzie jak w Polsce, czyli w czasie zakupów (niektórzy nawet nie wiedzą, że płacą).
Kolejnym podatkiem, który przyjdzie nam zapłacić jest tzw. podatek miejski. Płaci się go w zależności od wartości nieruchomości, a typowe gospodarstwo domowe musi wyłożyć około 80-120 GBP miesięcznie.

Komentarze

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <u> <strong> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <address> <div> <pre> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania