Podziel się linkiem:  

Szkolnictwo w UK oraz polskie szkoły w UK

Szkolnictwo w Wielkiej Brytanii, sobotnie polskie szkoły

Edukacja przedszkolna
Dzieci pomiędzy 3 a 5 rokiem życia, przed podjęciem obowiązkowej edukacji szkolnej z chwilą ukończnie piątego roku życia, mają prawo uzyskać bezpłatne miejsce w placówce oświatowej. Łącznie bezpłatna opieka obejmuje nie mniej niż pięć dwu- i półgodzinnych sesji w tygodniu, przez 33 tygodnie w roku. Dodatkowe godziny opieki ponad ww. minimum mogą być związane z opłatą.
Dziecko, które ukończyło trzeci rok życia między 1 kwietnia a 31 sierpnia uzyskuje prawo do miejsca w placówce oswiatowej od dnia 1 września następującego po trzecich urodzinach.
Dziecko, które ukończyło trzeci rok życia między 1 sierpnia a 31 grudnia uzyskuje prawo do miejsca w placówce oswiatowej od dnia 1 stycznia następującego po trzecich urodzinach.
Dziecko, które ukończyło trzeci rok życia między 1 stycznia a 31 marca uzyskuje prawo do miejsca w placówce oswiatowej od dnia 1 kwietnia następującego po trzecich urodzinach.
Szczegółowe informacje nt. edukacji przedszkolnej są dostępne na stronach:
www.direct.gov.uk/EducationAndLearning/fs/en
Znalezienie placówki oświatowej dla dziecka do piątego roku użycia ułatwia strona
www.childcarelink.gov.uk/index.asp
Zasady oraz program opieki i kształcenia dzieci do piątego roku życia są dostepne na stronie
www.surestart.gov.uk/

Edukacja Szkolna 5-16
Od tego roku szkolnego podniesiono wiek, do którego mlodziez bedzie podlegala obowiazkowi szkolnemu.
Mlodzi Brytyjczycy, którzy w tym roku rozpoczeli szkole srednia, beda musieli ksztalcic sie do 17 roku zycia, a nie jak dotychczas do 16. Od przyszlego roku wiek ten bedzie wydluzony do 18 roku zycia.
Zmiany zostaly wprowadzone, by zmniejszyc liczbe mlodych osób, które koncza szkole bez zadnego wyksztalcenia.
W tym roku po raz pierwszy zostaly tez wprowadzone w szkolach srednich nowe kursy zawodowe w takiej np. dziedzinie jak inzynieria i budownictwo. Ponadto zostal zmieniony program nauczania dla dzieci w wieku 11-14 lat, tak by dac szkolom wieksza elastycznosc w nauczaniu. W niektórych brytyjskich szkolach srednich wprowadzono tez nowy stopien - szóstke z plusem (A*), poniewaz jedna czwarta ubieglorocznych absolwentów zostala w nich oceniona na szóstke.
(04.09.2008 wiadomosci.onet.pl)

Edukacja na poziomie podstawowym (primary) i srednim (secondary) od 5 do 16 roku życia jest w Wielkiej Brytanii obowiązkowa. Umieszczenie dziecka w szkole wymaga jednak dobrze zaplanowanych działań i dopełnienia procedur związanych z przyjęciem do szkoły. Brytyjski Departament Edukacji, DfES, zaleca ubieganie się o miejsce w szkole ze znacznym wyprzedzeniem, co najmniej na rok przed planowanym podjęciem nauki.

Poszukiwanie odpowiedniej szkoły należy rozpocząć od wizyty w wydziale oświaty w najbliższym miejsca zamieszkania urzędzie władz lokalnych (dzielnicy, miasta). Wydziały oświaty dysponują pełnymi listami szkół w danym regionie, wraz z informacjami o rodzajach szkół, zasadach przyjmowania uczniów, liczbie uczniów, a także raportami nadzoru oświaty (OFSTED). Informacje te pozwalają na dokonanie właściwego wyboru szkoły, o odpowiednim profilu i poziomie naucznia. Niezbędne jest także odwiedzenie wybranych szkół dla bezpośredniej oceny warunków nauczania.
Poszukiwanie szkoły ułatwia także strona internetowa:
www.direct.gov.uk/EducationAndLearning/fs/en

Zasady i kryteria przyjęć do szkół różnią się pomiędzy poszczególnymi szkołami, dlatego też konieczna jest realistyczna ocena mozliwości dziecka. W wielu szkołach liczba ubiegających się o miejsce znacznie przewyższa liczbę miejsc, dlatego też ubiegając się o miejsce należy w formularzu zgłoszeniowym podać co najmniej dwie szkoły podstawowe i trzy szkoły średnie. W przypadku braku miejsc we wszytkich wybranych szkołach wydział oświaty zaproponuje miejsce w innej niż zgłoszone szkole.

Rodzaje szkól
Najliczniejszą grupę szkół stanowią szkoły państwowe (state schools) oferujące edukację od 5 do 16 roku życia. Ponad 90% uczniów w Wielkiej Brytanii korzysta ze szkół państwowych. Szkoły te realizują narodowy program szkolny i podlegają nadzorowi oświaty, OFSTED.

Wśród szkół państwowych wyróżnia się szkoły środowiskowe (community schools), szkoły fundacyjne (foundation schools), szkoły wspierane i kontrolowane przez organizacje charytatywne (volountary-aided and volountary-controlled schools). Szkoły te rożnią się sposobem zarządzania oraz posiadanym majątkiem - własność gruntu i budynku szkoły decyduje o stopniu niezależności szkoły w zatrudnianiu personelu i kryteriach przyjmowania uczniów.

Szkoły państwowe mogą także różnić się zakresem oferowanej edukacji: szkoły specjalistyczne (specialist schools) z roszerzonym zakresem nauczania w wybranych dziedzinach, szkoły wyznaniowe (faith schools) z dodatkową edukacją religijną, tzw. grammar schools przyjmujące dzieci o wyjątkowych uzdolnieniach, akademie miejskie o znacznie podwyższonym standardzie placówek sponsorowane przez prywatnych inwestorów, szkoły z internatem (boarding schools) z bezpłatną edukacją ale z opłatą za internat.

Szkoły niezależne (independent schools), których jest ok. 2300 w WB ustalają własny program nauczania oraz indywidualne kryteria przyjmowania uczniów. Szkoły te finansowane są z opłat wnoszonych przez rodziców oraz własnych dochodów inwestycyjnych.

Ze względu na różnice w brytyjskim i polskim programie szkolnym umieszczenie w szkole brytyjskiej dziecka, które rozpoczęło edukację w Polsce wymaga oceny jego możliwości i oceny zdobytej wcześniej wiedzy. Zwykle odbywa się to poprzez rozmowę kwalifikacyjną z uczniem oraz ocenę posiadanych świadectw.

Brytyjski program szkolny jest podzielony na tzw. 'etapy kluczowe' (key stage) przypadające na poszczególne lata edukacji:
wiek 3-4 etap poczatkowy (Fundation)
4-5 zerowka (Reception)
5-6 pierwszy (Key stage 1)
6-7 test z angielskiego i matematyki
7-8 drugi (Key stage 2)
8-9
9-10
10-11 test z angielskiego, matematyki i wybranego przedmiotu
11-12 trzeci (Key stage 3)
12-13
13-14 test z angielskiego, matematyki i wybranego przedmiotu
14-15 czwarty (Key stage 4) GENERAL CERTIFICATE OF SECONDARY EDUCATION, GCSE
15-16 GENERAL CERTIFICATE OF SECONDARY EDUCATION, GCSE

Edukacja 16 - 19

W wieku 16 lat, po ukończeniu 11 roku nauki zakończonego nieobowiązkowym egzaminem GCSE uczniowe w Wielkiej Brytanii kończą obowiązkową edukację i stają przed wyborem szeregu możliwości dalszego planowania nauki. Istnieje mozliwośc kontynuowania edukacji w pełnym wymiarze w szkole lub college'u oferującym naukę do 19 roku życia (school's sixth form, sixth form college, further education college).
Istnieje też możliwość kontynuowania nauki w połączeniu z pracą i szkoleniem zawodowym. Uzykane w wyniku nauki kwalifikacje będą różne i będą zależały od wyboru rodzaju szkoły oraz rodzaju dalszej edukacji.

Przygotowanie do wyboru drogi dalszej edukacji nastepuje zwykle po 9 roku nauki, przed rozpoczęciem czwartego etapu nauki (key stage 4). W 10 i 11 roku nauki uczniowe uzyskują prawo wyboru minimum 6 przedmiotów jakie chcą studiować w dodatku do 4 przedmiotów obowiązkowych tj. angielski, matematyka, biologia+chemia+fizyka (science), informatyka (ICT). W zależności od rodzaju szkoły oraz dalszych planów edukacyjnych uczniowe mogą wybrać 2-4 przedmiotów, np. przedmioty artystyczne (wzornictwo, projektowanie, muzyka, taniec, itp.), humanistyczne (historia, geografia) jezyki współczesne, oraz przedmioty tj. opieka zdrowotna i społeczna, turystyka i wypoczynek, nauki społeczne, itp.

W wyborze przedmiotów i planowaniu dalszej kariery uczniowe mogą i powinni korzystać z pomocy doradców szkolnych. Mogą także skorzystac z pomocy specjalnych ośrodków doradczych dla młodzieży w wieku 13-19 "Connextions", poszukujacych informacji o wyborze szkół i drogi dalszej edukacji.
www.connexions-direct.com/index.cfm

Programy i kwalifikacje

GCSE
General Certificate of Secondary Education nie jest egzaminem obowiązkowym, ale znacznie zwiększa możliwości dalszej edukacji w kierunku AS/A Level, a także zwiększa szanse szybkiego zatrudnienia. Wybór przedmiotów na egzaminie zależy od ucznia i może obejmować tradycyjne przedmioty szkolne (np. angielski, historia) lub zawodowe.

AS/A LEVEL - VOCATIONAL A LEVEL, VCEs - ADVANCED EXTENSION AWARDS
Otwierająca drogę do edukacji na poziomie uczelni wyższej nauka w kierunku A LEVEL daje ogromne możliwości wyboru zakresu i rodzaju przdmiotów poprzez połączenie programów AS oraz A2. Możliwy jest także dobór przedmiotów zawodowych w ramach Vocational A Level, VCEs. Do wyboru jest 14 przedmiotów z zakresu nauki, informatyki inżynierii, opieki zdrowotnej i społecznej, turystyki i wypoczynku, sztuk pięknych, wzornictwa i projektowania. Advanced Extension Awards oferuje 17 przedmiotów, ale wymaga pogłębionego zakresu nauki i jest adresowany do uczniów mającycyh uzyskac wyniki na poziomie Grade A.

GNVQ
General National Vocational Qualification jest programem oferowanym przez centra dalszego kształcenia (Further Education Colleges) rozwijającym umiejętności zawodowe. GNVQ jest odpowiednikiem GCSE, ale po roku 2007 ten rodzaj kwalifikacji zostanie wycofany.

NVQ
National Vocational Qualification określa kwalifikacje zawodowe uzyskane podczas szkolenia zawodowego w miejscu pracy. Kwalifikacje okreslane wg narodowych standardów zawodowych mogą być uzyskane na dowolnym etapie kariery, w każdym wieku. NVQ dzieli się na pięc szczebli zaawansowania, od szczebla podstawowego (foundation) do w pełni profesjonalnego na najwyższym poziomie zarządzania (chartered, professional and senior management).

HNC/HND
Higher National Certificate/Higher National Diploma określa kwalifikacje zdobyte w wyniku rocznej lub dwuletniej nauki na poziomie szkoły wyższej. Pozwalaja one na kontynuowanie nauki w uczelni wyższej przez dalsze dwa lata w przypadku HNC, i rok w przypadku HND.

W zależności od wyboru rodzaju dalszej edukacji pomiędzy 16 a 19 rokiem życia, oraz oczekiwanych kwalifikacji uczniowe dokonuja wyboru rodzaju szkoły sposród:

SCHOOL'S SIXTH FORM
Niektóre szkoły oferują edukacje w sposób ciągły, tak że po ukończeniu 11 roku nauki uczniowie bez zmiany szkoły mogą kontynuowac naukę w kierunku A Level. Pozostanie w tym samym, dobrze znanym środowisku szkolnym może stanowić znaczne ułatwienie dla uczniów, może jednak wiązać się z ograniczeniem w zakresie oferowanych przedmiotów, zwykle mniejszym niż w sixth form colleges. Inna jest także atmosfera i sposób prowadzenia uczniów, bedący kontynuacją zasad szkoły średniej.

SIXTH FORM COLLEGE
Sixth Form Colleges oferują edukację w kierunku A Level, w kierunkach zawodowych oraz prowadzą do kwalifikacji zawodowych. Uczniowie-studenci uczą się w zdecydowanie bardziej samodzielny sposób, co stanowi doskonałe przygotowanie do edukacji na poziomie wyższym. Zakres i liczba oferowanych przedmiotów jest znacznie wyższa, co w połączeniu z szerszymi możliwościami zdobywanych kwalifikacji daje studentom znacznie większą swobodę w kształtowaniu profilu wykształcenia.

FURTHER EDUCATION (FE) COLLEGE
Further Education Colleges są zwykle jeszcze większe niż Sixth Form Colleges, oferuja tez naukę nie tylko po 16 roku życia, ale też dla dorosłych oraz w niepołnym wymiarze czasowym. Inny jest tez zakres oferowanych przedmiotów włączający dziedziny takie jak handel, przemysł, rolnictwo, itp. College wyróżniające się standardami nauczania i wynikami uzyskuja status 'BEACON' . Beacon Colleges uznawane są jako centra doskonałości zawodowej, Centres of Vocational Excellence, CoVEs. W niektórych regionach Wielkiej Brytanii FE Colleges stanowią główną lub nawet jedyną opcje kontynuowania edukacji po 16 roku życia, z powodzeniem oferując wykształcenie odpowiadające poziomowi sixth form.

SPECIALIST COLLEGE
Specialist Colleges to FE Colleges ale wyspecjalizowane w wybranej dziedzinie lub przystosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych lub z problemami w przyswajaniu wiedzy.

informacje/tekst zrodlowy Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej w Londynie (www.london.polemb.net)

Polskie Szkoly Sobotnie

Pod patronatem Polskiej Macierzy Szkolnej w Wielkiej Brytanii dziala 68 polskich szkół (wg stanu na 26 listopada 2007) uczących przedmiotów ojczystych, w których nauka obejmuje język polski, historię i geografię Polski, religię oraz śpiew i tańce ludowe.

ADRESY SOBOTNICH SZKÓŁ PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH (LUB PRYWATNE ADRESY KIEROWNIKÓW) W WIELKIEJ BRYTANII

ACCRINGTON, Mrs M Kiedrowicz, St Joseph’s RC Parish, Belgarth Road, Accrington, Lancs BB5 6AH
AMERSHAM, Mrs T Szwagrzak, 20 Milton Lawns, Chesham Bois, Bucks HP6 6BJ
BEDFORD, M Mechelewska, 13 Times Close, Hitchin, Herts SG5 TU2
BIRMINGHAM, W Wyszyńska, 15 Dunton Close, Four Oaks, Sutton Coldfield, Birmingham B75 5QD
BLACKBURN, J Ponińska, 25 Brantwood Ave, Blackburn, Lancs BB1 3LY
BOURNEMOUTH, Małgorzata Kaniewska, Flat 8, Heathcote Rd, BH5 1ES
BOURNEND, Irena Markowska, 55 New Road, Bournend, Bucks SL8 5BT
BRADFORD, Mrs B Mark, 3 Woodland Rd, Queensburry, BD13 1DL
BRIGHTON-HOVE, Polish Centre, 78 Farm Road, Hove BN3 1FD
BRISTOL, K Kuchcińska, 169 Whittucles, Hanham, Bristol BS15
CAMBRIDGE, Mrs A M Norman, 61 Humberstone Rd, Cambridge CB4 1JD
CORBY, Beata Zielińska, 30 Kingsthorpe Ave, Corby, Norths NN17 2PV
COVENTRY, H Marzańska, 42 Falkoners Green, Burbage LE10 2SX
DERBY, Ms M Pawlik, 38 Tewkwbury Crescent, Chaddesden, Derby DE21 4EP
DONCASTER, Mrs K Socha, 13 Crecy Ave, Doncaster DN2 6LX
ENFIELD, G Mączkowska, 40 Alma House,Sebastopol Rd, Edmonton N9 0PT
EVESHAM, R Piasecki, 18 Lichfield Ave, Evesham, Worcestershire WR11 3EA
GARVAGH, A Brzozowska, 10 Demesne Banks, Garvagh, Co. Derry, N Ireland
GLASGOW, J Senkowska, 221 Langlands Rd, Flat 3/2, Glasgow G51 3TY
GLOUCESTER, Mrs B Kubica, 5 Kestrel Way, Bicester OX26 6YA
HIGH WYCOMBE, Mrs I Siemaszko, 25 Hobart Road, High Wycombe HP13 6UE
HUDDERSFIELD, Mrs P Holesz, 57 Elizabeth St, Elland, Huddersfield HX5 0JH
IPSWICH, ks.K Kita, 82 Wellesley Rd, Ipswich IP4 1PH
KIDDERMINSTER, P Kłosiński, 29A St Georges Terrace, Kidderminster, Worcestershire DY10 1SQ
LANCASTER, Ks Marian Jachym, Polish Centre, Nelson Street, Lancaster LA1 1PT
LEAMINGTON SPA, Mrs J Florysiak, 10 Rupert Kettle Drive, Bishop Ichington CV47 2PU
LEEDS, Teresa Hough, Polish Catholic Centre, Newton Hill Rd, Leeds LS7
LEICESTER, Wanda Orzeł, Polish Parish Centre, Wakerley Rd, Leicester LE5 4WD
LINCOLN, Elżbieta Błotny, 41 Westwick Gardens, Lincoln LN6 7RQ
LONDON (BROCKLEY / LEWISHAM), Ewa Gordon, 8A Waldram Park Rd, Forest Hill, SE23 2PN
LONDON (CHISWICK), Mrs K Olliffe, 198 Murray Road, London W5
LONDON (CLAPHAM-BALHAM), Mr L Maik, 50 Nightingale Lane, SW12 8TE
LONDON (CROYDON-CRYSTAL PALACE), ks A Ożóg, 8 Oliver Grove, ES25 6EJ
LONDON (DEVONIA), Mrs B O'Driscoll, 175 Carlingford Rd, London N15 3ET
LONDON (EALING), Polish School Ealing, PO Box 54155, London W5 9DP
LONDON (FULHAM), Mr W Poza, The London Oratory School (Polish School), Seagrave Road, London SW6 1RX
LONDON (FOREST GATE / ILFORD), Danuta Górzyńska-Hart, 16 Devonshire Rd, Hornchurch, Essex RM12 4LQ
LONDON (PUTNEY / WIMBLEDON), M Lasocka, 65 Cambridge Rd, SW20 0PX
LONDON (WILLESDEN GREEN), Mrs G Ross, 116 Finchley Lane NW4 1BB
LOUGHBOROUGH, Mrs M Tyler, 7 Turner Avenue, Loughborough LE11 2DA
LIVERPOOL, Mrs A Mrozik, 34 Crucian Way, Liverpool LI2 0AW
LUTON, M Biskupski, 61 Copthorne, Luton, Beds LU2 8RL
MANCHESTER, Barbara Goodwin, 86 Broadoak Rd, Ashton-under-Lyne, Lancs OL6 8QW
MANSFIELD, Mrs A Miczejko, 49 Derby St, Mansfield, Notts NG18 2SD
MELTON-MOWBRAY, Michał Konieczko, 1 Wicklaw Ave LE13 1DX
MILFORD, Z Łuklińska, 31 Merrow Woods, Guildford, Surrey GU1 2LQ
MOTHERWELL, Ks Krzysztof Garwoliński, 31 Coursington Rd, Motherwell ML1 1PP
NORTHAMPTON, B Kamińska, 53 Finedon Road, Wellingborough, Northamptonshire NN8 4AP
NORWICH, M Stanisławski, 53 Ashleigh Gdns, Wydmondham NR18 0EY
NORTHWICH, PMS, 107 London Rd, Northwich, Cheshire CW9 8AT
NOTTINGHAM, Angelika Trusz, 84 Ingram Road, Bulwell,Nottingham NG6 9GQ
OXFORD, H Darowska, 4 Jack's Straw Lane, Headington, Oxford OX3 ODL
PERTH, Mrs R Fraser, Mazovia, Graybank Rd, Perth PH2 0LW
PETERBOROUGH, Małgorzata Zdunek, 28 Poulter Avenue, Stanground, Peterborough PE2 8RE
PRESTON, Janina Maj, 278 St Paul’s Rd, Preston, Lancashire PR1 6NS
PORTSMOUTH, Mrs A Powell, Polish Community School, c/o St Edmund’s Catholic School, Arundel Street, Portsmouth, Hants PO1 1RX
READING, Mrs J Rodriguez, 214 Norcot Rd, Reading RG30 6AE
REDDITCH, J Skrycki, 118 Oakley Rd, Southcrest, Redditch B97 4EY
ROCHDALE, Sister C Piekniewska, Polish School „Westfield”, Manchester Rd, Rochdale OL11 4LX
SCUNTHORPE, E Wisłocka, 30 Kingston Rd, Old Brumby, South Humberside DN16 2BE
SHEFFIELD, Mrs T Gryszel-Fieldsend, 125 Green Rd, Penistone, Sheffield S36 6BG
SLOUGH, Mrs E Wojciechowicz, St Vincents, 5 Bannard Rd, Maidenhead, Berks SL6 4NG
SOUTHAMPTON, Mrs I Sachrajda, 20 Radway Rd, Southampton SO15 7PW
SOUTHEND, Mrs J Haughton, 15 Galton Rd, Westcliff-on-Sea, Essex SS0 8LE
SWINDON, Mrs A Konończuk, 41 Ecklington, Eldene, Swindon, Wilts, SN3 3TJ
TIVERTON, Agnieszka Romaszko, Grosvenor House, 25 St Peter St, Tiverton, Devon EX16 6NW
TROWBRIDGE, Ks A Budzyński, 6 Waterworks Rd, Trowbridge, Wilts BA14 0AL
WELLINGBOROUGH, Joanna Leśniewska, 2 Hawkshead, Norths NN8 3DT
WESTON SUPER MARE, Mrs W Pilasiewicz, 6 Pendelsham Gdns, BS23 2TU
WOLVERHAMPTON, Mrs B Tobera-Tunstall, Polish Club, Stafford Road
WORCESTER, Monika Wakuła, 8 Chestnut Walk, Worcester WR1 1P

Dodatkowe informacje są dostepne w siedzibie PMS
238 King Street
London W6 0RF
tel.: 0208 741 1993
fax: 0208 748 5522
email:
pms@polskamacierz.org
pms@ukonline.co.uk
lub na stronie internetowej polskamacierz.org

Komentarze

witam

zainteresowana jestem szkoła nauki śpiewu w doncaster na jakiej to jest zasadzie i ile kosztuje itd.

witam

zainteresowana jestem szkoła nauki śpiewu w doncaster na jakiej to jest zasadzie i ile kosztuje itd.

Oferta dla Szkol Sobotnich

Oferta dla Szkol Sobotnich
Kontakt e-mail: ksiazkizpolski@gmail.com

1.
"OD A DO Z" KLASA 1, BOX,
PAKIET WYDAWNICTWO DIDASKO - CENA £ 48

Książki dla klasy I pod wspólnym tytułem "Od A do Z" klasa 1 autorstwa Joanny Białobrzeskiej powstały z myślą o nowym projekcie edukacji w szkole podstawowej. Proponowana edycja jest dostosowana do zmian wprowadzanych w systemie edukacji.

Jej przewodnią myślą jest EDUKACJA Z PASJĄ. Zajęcia z tymi materiałami zapewnią dzieciom uczenie się poprzez aktywne wykorzystanie wszystkich zmysłów. Cała seria pt. Od A do Z klasa 1 kładzie duży nacisk nie tylko na utrwalenie liter, naukę czytania i pisania, ale także wzbogacanie zasobu słownictwa, kształtowanie postaw społecznych, rozwijanie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania problemów. W załączonych do pakietu ćwiczeniach dziecko może wycinać, naklejać, malować i rysować. Poprzez taką zabawę zostanie zmotywowane do polubienia uczenia się - uczenia się z pasją! Nowe książki mają atrakcyjną szatę graficzną konsekwentnie realizowaną w poszczególnych częściach. Niezwykle nowatorska i wyróżniająca się oprawą jest edycja podręcznika zawierająca zdjęcia, rysunki, zabawne historyjki oraz rozkładane strony z ciekawą infografiką.
Nauka z książkami Didasko to nieustająca przygoda. Wszystkie poruszane w nich tematy są fascynującą i niekończącą się podróżą. A przyświeca im ważny cel - poznać, zrozumieć i pokochać otaczający świat.

Od A do Z klasa 1 Pakiet podstawowy dla dziecka składa się z następujących pozycji
(w opakowaniu jednostkowym dla każdego dziecka):

Podręcznik z płytą multimedialną
Czytanka
Ćwiczenia cz. A,
Ćwiczenia cz. B,
Ćwiczenia cz. C,
Ćwiczenia cz. D,
Ćwiczenia do matematyki cz. 1,
Ćwiczenia do matematyki cz. 2,
Ćwiczenia do matematyki cz. 3,
Ćwiczenia do matematyki cz. 4,
Zeszyt do kaligrafii cz. 1,
Zeszyt do kaligrafii cz. 2
Zeszyt matematyczny cz. 1,
Zeszyt matematyczny cz. 2,
Pomoce: m.in. liczmany, liczby w kolorach, alfabet
Linijka alfabetyczna, linijka liczbowa

2.
WESOŁA SZKOŁA 6-LATKA "JAKIE TO CIEKAWE" -CENA £ 2.60

Zeszyt dla sześciolatka.Dziecko znajdzie w nim wiele ciekawych informacji o nim samym i o otaczającym go świecie.

3.
BOX DLA SZESCIOLATKA(Era),"Bawię się i przygotowuję do szkoły" -CENA £29.30

Podstawowy zestaw dla sześciolatka z zeszytem z większą liniaturą

"Bawię się i przygotowuję do szkoły" zawiera treści programowe zgodne z podstawą oraz pozwala realizować treści dodatkowe, wykraczające poza wymagane minimum.

W skład pakietu wchodzą:

. Książka sześciolatka
. Karty pracy sześciolatka cz. 1 z zeszytem z większą liniaturą
. Karty pracy sześciolatka cz. 2
. Karty pracy sześciolatka cz. 3
. Karty pracy sześciolatka cz. 4
. Wycinanka sześciolatka cz. 1
. Wycinanka sześciolatka cz. 2
. Wycinanka sześciolatka cz. 3
. Wycinanka sześciolatka cz. 4
. Papierowe składanki
. Lubię rysować i kolorować. Ćwiczenia grafomotoryczne

4.
"WESOLA SZKOLA I PRZYJACIELE" KL.2 CENA £ 52

2 box WSIP wydanie na 2012/13 cały podstawowy pakiet podręczników zawiera:

-podręczniki część 1,2,3,4,5 do części 1 dołączona jest płyta CD-ROM
-karty pracy część 1,2,3,4,5
-matematyka część 1,2,3,45
-wyprawka część 1-2 w dwóch teczkach
-podręcznik do zajęć komputerowych z płytą CD-ROM

5.
"WESOLA SZKLA I PRZYJACIELE" KL.3
WYDANIE AKTUALNE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 -CENA £ 52

Wesoła szkoła i Przyjaciele klasa 3 Pakiet dla ucznia klasy 3. – w kolorowym, wygodnym opakowaniu – zawiera:

5 części Podręcznika + płytę CD-ROM do części 1.Podręcznika
5 części Kart pracy ucznia
5 części matematycznych kart pracy ucznia
2 części Wyprawki
podręcznik do zajęć komputerowych + płyta CD-ROM

Każdy pakiet Wesołej szkoły i Przyjaciele dla ucznia klasy 3. jest opakowany w Box!
Box to wygoda zakupu dla rodziców, nauczycieli i księgarzy. Nauczyciel, zamawiając książki dla swojej klasy czy rodzic, kupując je w księgarni, nie tracą już czasu na ich kompletowanie – otrzymują gotowy, starannie opakowany pakiet dla każdego ucznia

My i historia

My i historia to seria popularnych podręczników do nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole podstawowej. Autorki są wieloletnimi doradcami metodycznymi i doświadczonymi nauczycielkami historii w szkole podstawowej i w gimnazjum. W podręcznikach zastosowały nowatorski układ treści, łączący nauczanie epizodyczne z układem chronologicznym.

Zalety serii:

przejrzysty i powtarzalny układ treści
każda jednostka lekcyjna ułożona jest na dwóch stronach
propozycja pracy z materiałem źródłowym przy każdym temacie
wiele czytelnych, barwnych map, opatrzonych legendą
różnorodne ćwiczenia powtórzeniowe pod koniec każdego rozdziału, np.: testy otwarte, zamknięte, krzyżówki
bogata ikonografia

6.
MY I HISTORIA,CWICZENIA,2012 (PWN) KL.4 -CENA £ 4.20

7.
MY I HISTORIA, PODRECZNIK (PWN)KL.4 -CENA £ 6.40

8.
MY I HSTORIA,CWICZENIA, (PWN) KL.5 -CENA £ 4.70

9.
MY I HISTORIA PODRECZNIK,(PWN) KL.5 -CENA £6.60

10.
MY I HISTORIA CWICZENIA, (PWN) KL.6 -CENA £4.70

11.
MY I HISTORIA PODRECZNIK,(PWN) KL.6 -CENA £6.60

BLIZEJ HISTORII

Autorzy:
Kowalewski Krzysztof, Kąkolewski Igor, Plumińska-Mieloch Anita
Wydawca:WSiP

„Bliżej historii” to cykl podręczników, które prostym językiem, w sposób
przystępny dla każdego gimnazjalisty prezentują najważniejsze problemy z
dziejów Polski, Europy i świata.
Zadania zamieszczone w podręcznikach oraz towarzyszących im zeszytach
ćwiczeń skutecznie przygotują uczniów do egzaminu na zakończenie
gimnazjum.

12.
"BLIZEJ HISTORII" ,I Gimnazjalna,Cwiczena, (WSiP)- CENA £ 5.50

13.
"BLIZEJ HISTORII",I Gimnazjalna,Podrecznik, (WSP) - CENA £7.70

14.
Język polski, klasa 4, W krainie słowa, podręcznik,
CZESC 1 - CENA £3.90

15.
Język polski, klasa 4, W krainie słowa, podręcznik
CZESC 2 -CENA £3.90

Autor: Joanna Branicka, Józef Chołuj

SLOWA NA START

"Słowa na start" to połączenie podręcznika do nauki o języku z zeszytem ćwiczeń. Różnorodne ćwiczenia utrwalają zdobytą wiedzę i kształcą umiejętności. Przypomnienie z klasy V ułatwia powtórzenie wiadomości z poprzedniego roku nauki. Testy na czytanie ze zrozumieniem oraz "Sprawdź swoją wiedzę i umiejętności" przygotowują do sprawdzianu po klasie VI. "Nowa wiadomość" zapoznaje ucznia z podstawowymi zagadnieniami wiedzy o języku. "Wzory i przykłady form odpowiedzi" pomagają w rozwijaniu umiejętności poprawnego pisania. Podsumowania w formie pytań i odpowiedzi umożliwiają powtórzenie najważniejszych wiadomości z każdego rozdziału

16.
"Slowa na strart" 4 Język polski, Podręcznik do kształcenia językowego,

Chwastniewska Danuta, Gorzałczyńska-Mróz Agnieszka, Różek Danuta(Nowa Era)

część 1 - CENA £3.80

17.
Slowa na Start 4 ,Jezyk polski,podrecznik do ksztalcenia jezykowego, czesc 2- CENA £3.80

18.
Słowa na start 4, Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego z płytą CD - Marlena Derlukiewicz £6.60

19.
"Słowa na start" kl. 5, Podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami Język polski, W krainie słowa, podręcznik ,(Nowa Era) Anna Wojciechowska ,Część 1 - CENA £4.10

20.
"Słowa na start" kl.5,Podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami ,(Nowa Era) Anna Wojciechowska,
Część 2 -CENA £4.10

21.
"Słowa na start" kl.5, Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego(Nowa Era) - CENA £6.80

Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego w przystępny sposób przekazuje podstawowe wiadomości z zakresu literatury, kultury, a także ortografii.

22.
!Słowa na start" kl.6, Podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami,(Nowa Era)Anna Wojciechowska,
część 1 -CENA £4.10

Podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami do klasy szóstej szkoły podstawowej Zawiera podsumowania i testy po każdym rozdziale.

23.
"Słowa na start" kl. 6, Podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami,Anna Wojciechowska,(Nowa Era) część 2 -CENA £4.10

24.
"Słowa na start"kl.6, Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego(Nowa Era) Marlena Derlukiewicz CENA £6.80

""Słowa na start 6 to kompletny zestaw do nauki języka polskiego w szkole podstawowej. Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego w przystępny sposób przekazuje podstawowe wiadomości z zakresu literatury, kultury, ortografii. W zestawie bezpłatny dodatek z tekstami o tematyce wakacyjnej. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia ogólnego

25.
Świat w słowach i obrazach 1 Język polski Podręcznik - Maria Nagajowa -CENA £7.05
wydawnictwo: WSiP
Podręczniki literackie z cyklu ŚWIAT W SŁOWACH I OBRAZACH, pomyślane jako pomoc w poznawaniu i świadomym odbiorze różnych tekstów kultury rodzimej, europejskiej i światowej, stanowią zwartą merytorycznie całość ze względu na przyjętą koncepcję układu treści. Koncepcja ta streszcza się w haśle: "Przedstawiam; przekształcam; kreuję". W ślad za tym hasłem pojęcia kluczowe w klasie 1. to realizm i obiektywizm oraz ilustrujące je utwory lub ich fragmenty: proza B. Prusa, W.S. Reymonta, K. Dickensa, E. Hemingwaya. W SŁOWACH I OBRAZACH jest bogato i interesująco ilustrowany. Ilustracje, podobnie jak teksty, pełnią funkcję merytoryczną, przypominając, że uczymy się przebywania nie tylko w świecie literatury, ale w świecie szeroko pojętej kultury.

Szkoła z internatem

Szukam państwowej szkoły z internatem w Londynie dla mojej córki , ile kosztuje internat w takiej szkole ? czy w takich szkołach są dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla obcokrajowców ??

HND

Witam

Organizuje zapisy na Higher National Diploma w centralnym Londynia,

Studia 2 letnie calkowicie finansowane przes Student Finance England

07951929280

Poszukuje szkoły tańca dla dorosłych w Sheffield

witam!

Czy ktos wie gdzie w Sheffield jest darmowa szkoła tańca dla dorosłych to jest moje marzenie aby się tam dostać zawsze marzyłam aby tańczyc zawodowu.Prosze mi podać namiary jak ktos wie ..pozrdawiam i czekam na odpowiedz na e-mail?

 

Gdzie znajduje się ta szkoła

moja żona uciekła z dziećmi do Reading nie mam Adresu ani nazwy szkoły jak ją mogę znaleźć ? wiem że mają mundurki bordowe sweterki i siwe spódniczki  pod spodem białe bluzeczki z krawatem w jakiej szkole są takie mundurki ?

proszę pilnie o odpowiedź nie mam kontaktu z Dziećmi !

powrót do Anglii = college

Witam mam pytanie. Jak wygląda przyjęcie do colleg'u po ukończonej szkole gimnazialnej w Polsce? Byłam już w Anglii w high school i uczęszczałam do niej rok co mi wieeele dało, potem wróciłam do Polski i ukończyłam gimnazjum. Tym razem chcę tam zostać na stałe. Mam z angielskiego 6 na świadectwie i 98 % z testu gimnazialnego z języka angielskiego i chciałabym wiedzieć czy to w ogóle pomoże gdy przetłumaczę papiery na język angielski? czy będą to brali pod uwagę i w ogóle mnie przyjmą? sama już nie wiem czy przyjmują na podstawie rozmowy czy jak to wygląda. sama jestem zagubiona i nie wiem jakie wykształcenie będzie dla mnie lepsze, liceum w Polsce czy college w Angli w sumie jestem w trudnej sytuacji i wręcz muszę wrócić do UK z powodu rodziny. tak więc jak to wygląda? mój angielski jest bardzo dobry, rozmawiam bez problemu i piszę także ale mam większe problemy z gramatyką i zapomniałam trochę słów ale myślę, że po 3 miesiącach znowu się przestawię no ale jak już pisałam, boje się, że mnie nie przyjmą i co to będzie ..

college w Doncaster

Cześć, ja nie znam odpowiedzi na twoje zapytania. Sama natomiast proszę cię o pomoc. Pisałaś, że jeden rok skończyłaś tam? Tzn w Anglii, a konkretnie gdzie? Mój syn obecnie chodzi do 3 kl gimm w Polsce i też chciałabym go tam zabrać że sobą. Mój mąż jest w Doncaster od 3 tygodni, tylko z jego ang jest bardzo słabo, więc na niego noe mam co liczyć.
Moje pytanie do ciebie to, jak ty tam się znalazlas i w sumie trochę czasu upłynęło od twojego postu, więc napisz co postanowiłaś.
Beata

Pomoc - Kontakt

Witam,

 

P. Beato jesteśmy wpodobnej sytuacji.

Również mieszkamy w Doncaster i przed tymi wakacjami dojedzie do nas nasz syn.

Będę bardzo wdzięczna za kontakt na maila w sprawie szkoły :)

aania.s@wp.pl

 

Pozdrawiam

Anna

Cześć Ja tez szukam szkoły

Cześć

Ja tez szukam szkoły dla swojej corki.

W czerwcu kończy gimnazjum i chce sie dalej uczyć w Anglii.

Ale szukam szkoły z internatem bo nikt z nas nie mieszka w Anglii.

Udało sie coć Tobie znaleźć ?

Kala Czy udało sie Tobie

Kala

Czy udało sie Tobie znaleźć Collage W Anglii?

Moja córka po skończeniu gimnazjum chce kontynuować nauke w Anglii i szukamy kogoś kto mógłby nam doradzić.

 

prosze o pomoc

witam, polecacie jakieś polskie szkoły sobotnie w anglii ( chodzi mi głownie o londyn). chodzi mi o liceum, gdyz chcialabym po 2 klasie liceum, ktora skoncze w tym roku, wyjechac wraz z chlopakiem do anglii lecz nie mam pojecia gdzie szukac jakiejs zaufanej szkoly? moglby mi ktos pomoc?? bardzo prosze

szkoła muzyczna

Witam! Proszę o pomoc w sprawie kształcenia muzycznego. Mam bardzo zdolne dzieci, które uczą się w Polsce w podstawowej szkole muzycznej i grają z osiągnięciami na skrzypcach i flecie.Wkrótce przyjeżdzają do UK i szukam dla nich szkoły, która pozwoli im kontynuować kształcenie muzyczne. Proszę o pomoc w temacie. Czy w Anglii są podobne szkoły? Dodam, że chodzi o okolice Slough i ewentualnie Londynu 

 

POLSKIE SZKOŁY W ANGLI

Mam 15lat i kończę gimnazjum. Gramatykę umię rewelacyjnie jednak brakuje mi słów i boję się rozmawiać po angielsku. Są jakieś szkoły gdzieś w Angli BEZPŁATNE z intenatem, które by mnie przyjeły? Ile czasu około czasu musiałabym przebywać w angli by nauczyć się swobodnie mówić? Bardzo proszę o odpowiedz :(

proponuje angielski dla

proponuje angielski dla obcokrajowcow w Collegu tzw.ESOL.Skoro znasz gramatyke po napisaniu testu zakwalifikuja Cie na odpowiedni poziom agielskiego.Po tym bedziesz mogla sie nagadac na zajeciach do bólu.Co najlepsze zajecia  dla ludzi w Twoim wieku są bezplatne.z internatem ciezej,nic na ten temat nie wiem.Powodzenia!!!

1 rok zebys zrozumiala co

1 rok zebys zrozumiala co mowia 2 lata zeby z nimi gadac sfobodnie tylko przebywaj z anglikami w szkole i sluchaj duzo najlepiej to ogladaj tv po angielsku filmy i wgl i sluchaj angielskiej muzyki nie przejmuj sie ze nie rozumiesz ich samo to jakos przyjdzie.

Wiem ze w szkole podstawowej

Wiem ze w szkole podstawowej klasy sa podzielone na grupy, na dzieci zdolne czyli takie ktore opanowaly material powyzej swojego wieku , na dzieci ktore sa na swoim poziomie nauki wzgledem wieku , i na takie ktore nie opanowaly materialu wedle swojego wieku. Chcialabym wiedziec dlaczego klasy sa tak podzielone i kazda grupa ma inne zadania . Gdzie moge zglosic lub sie udac jesli uwazam ze nie slusznie przydzielono moje dziecko do niskiej grupy i tym samym ma obnizony poziom nauczania w szkole gdyz otrzymuje banalne zadania.

szkoła dla dzieci mieszkających za granicą

Bezpłatna szkoła dla dzieci przebywających za granią. Serdecznie polecam.

www.polskaszkolainternetowa.pl

+48 534 637 952

Nauka poprzez czytanie i kontakt z językiem ojczystym

Ja zdecydowanie polecam naukę polskiego poprzez czytanie polskiech książek. Nic tak nie kształtuje wiedzy, charakteru i sposobu myślenia młodego człowieka jak dobra literatura. I nawet mmieszkając w UK, powinniśmy się starać o dbanie o kontakt z jęzkiem ojczystym. Ze swej strony mogę polecić polską ksiągarnię, z mnóstwem dobrych tytułów http://rewolucja.co.uk/ 

Pytanie o szkole w hudersfield

Witam Chcialabym sie dowiedziec jak wygladalaby nauka i wgl w szkole w hudersfield. Mam 16 lat skonczone i nie wiem czy musze obowiazkowo chodzic do szkoly czy nie obecnie skonczylam 1 technikum. Czy musze isc do szkoly ponadgimnazjalnej czy moge isc na studia odrazu? i jak to by bylo czy szkole bym miala skonczona czy nie? Jakie sa profile w hudersfield w szkole ponadgim i na studiach ? Jaki poziom na studiach i jak to wyglada? Prosze pisac na maila :) karola2556@gmail.com

Przeprowadzka

Witam,

Obecnie jestem w trzeciej klasie liceum, przez chorobę mam 2 lata w plecy, czyli mój wiek to 19. Mama chce się przeprowadzić w nowym roku szkolnym do UK. Teraz chodzę do szkoły dla dorosłych i jestem 2 klasie liceum, na zajęciach dziennych. W Anglii też chce się uczyć w trybie dziennym jak normalna nastolatka i iść na studia, moja średnia jest bardzo wysoka. Potrzebuję inforamcji o papierach jakie muszę mieć i do jakiej szkoły teraz bym musiała iść. I co z językiem angielskim.

Serdecznie pozdrawiam i z góry dziękuje za szybką odpowiedź.

Anna S.

Jakie książki polecacie do poczytania w wolnych chwilach?

Hej wszystkim!

Macie jakieś swoje ulubione książki które polecilibyście do poczytania w wolnej chwili?

Mam tutaj na myśli książki historczne, przygodowe, kryminały itd itd.

korepetycje angielski

Nauka języków obcych to podstawa. Jeśli masz problem to najważniejsze to znaleźć dobrego korepetytora. Jeśli potrzebne ci są korepetycje angielski to polecam Preply. Na stronie https://preply.com/pl/skype/korepetycje-z-angielskiego znajdziesz profesjonalnych korepetytorów, którzy pomogą ci z każdym zadaniem! A co najważniejsze przez Skype, bez wychodzenia z domu! 

Szkoła Srednia

Witam wszystkich.

Szukam Szkoły Sredniej dla dorosłych. Chciałbym kontynuować nauke ktora przerwalem w Polsce. Niestety nie mam tez dokumentów co utrudnia mi sprawe. Jestem osoba zmotywowana i chciałbym uzyskac wyszze kwalifikcje naukowe. Obecnie mieszkam w Bristolu.

Dziekuje za wszelkie informacje.

Piotr

Dodaj nowy komentarz

Zawartość pola nie będzie udostępniana publicznie.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Dozwolone znaczniki HTML: <a> <em> <u> <strong> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img> <address> <div> <pre> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6>
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Więcej informacji na temat formatowania